Gebruik smartphone en app(s) aanleren

De gebruiker zal een minimaal aantal handelingen zelfstandig moeten kunnen uitvoeren zoals aan- en uitzetten van het toestel en het selecteren van een app door erop te drukken. Via de proefprojecten hebben we geleerd dat een aantal aandachtspunten het leertraject effectiever maakt. Dit staat beschreven in de handleiding van Cloudina.

                      Agenda bekijken