Ondersteunen bij instellen Cloudina

Stap 1: Instellen van het toestel

De meeste smartphones zijn zo ingesteld dat er veel applicaties op het beginscherm staan. Voor de meeste gebruikers van Cloudina is dit overbodig en verwarrend.  Daarom is het belangrijk dat de coach vóórr het eerste gebruik de instellingen van de smartphone aanpast volgens de wensen en noden van gebruiker.

Bijvoorbeeld: Keuze van neutrale achtergrond, Aantal tab-bladen minimaliseren, Wijze van ontgrendelen, Activeren trilsignaal, Geluid instellen, overbodige applicaties naar achtergrond plaatsen, extra applicaties downloaden.

Hiernaast ziet u het verschil dat kan gemaakt worden door het aanpassen van enkele instellingen van de smartphone.

Screenshot standaard       Screenshot toegankelijk

Stap 2: Instellen van de Cloudina apps

Installeer de Cloudina-applicaties. Voor sommige gebruikers is het beter om maar 1 app te gelijkertijd aan te leren.  Hou hierbij rekening met de doelen én de kans op succeservaringen.

Per app kunnen een aantal instellingen aangepast worden zoals de grootte van de afbeeldingen.  Deze instellingen worden per app uitgelegd in applicaties.

Stap 3: Instellen van de gegevens via de beheersite

Via de beheersite kunnen de gebruiker en coach de informatie inbrengen zoals telefoonnumers, BlueAssist-berichten, afspraken, ...  De vrije keuze van ondersteunende beelden en korte bewoording is voor velen heel belangrijk. 

Bijvoorbeeld hieronder zie je dat de afspraak "Eten" voor één persoon zal ondersteund worden met een andere afbeelding dan voor een andere persoon.

 Screenshot afspraak eten 1       Screenshot afspraak eten 3       Screenshot afspraak eten 4