Visie en ontstaan

Cloudina is ontstaan in vzw Ithaka, Oostende België. Ithaka is een coachingcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij geloven dat het mogelijk is om een gevarieerde samenleving te realiseren waarin waarden zoals gelijkwaardigheid (ieder mens is van waarde) en diversiteit (respecteren dat mensen verschillend zijn) centraal staan. Om te vermijden dat het bij mooi geformuleerde waarden blijft, gingen wij op zoek naar manieren om deze utopie concreet te maken in onze dagelijkse werking.

ingang Ithaka

Ithaka koos bewust voor een paradigmashift, een shift van instituuts- naar ondersteuningsparadigma (bekijk het filmpje). In plaats van goed te zorgen voor mensen en hun leven te organiseren via een aangepast aanbod, is er resoluut gekozen om mensen te ondersteunen in hun dromen en om betekenisvolle rollen te laten opnemen in de maatschappij. Geen aangeleerde hulpeloosheid maar mensen met wensen die als individu zichtbaar worden in het straatbeeld.  Het kan!

Een nieuwe vzw BlueAssist werd opgericht om de visie en de vernieuwende praktijken internationaal te verspreiden, ook bij andere doelgroepen.

Cloudina om visie te realiseren

Omdat er geen centrale aansturing meer was van de verschillende activiteiten, werd het heel moeilijk om de vele individuele trajecten op te volgen. Elke persoon heeft immers zijn individuele schema en verschillende begeleiders zowel binnen als buiten het coachingcentrum. De mensen met een verstandelijke beperking kregen ondersteuning bij het dagelijkse leven via wekkers, picto-agenda’s, foto-albums met stappenplannen en andere bestaande hulpmiddelen.

Op 28 februari 2008 ontstond het idee om die verschillende hulpmiddelen te integreren in een smartphone zodat het voor gebruiker en coach eenvoudiger zou zijn om het dagelijkse leven te organiseren. Het idee van Cloudina was geboren. Op basis van de ervaring van de coaches, de ouders en de betrokkenen werden functies geselecteerd om te integreren in
1 toestel dat door iedereen gebruikt wordt.

BlueAssist kaart.jpg

De coördinator van vzw Ithaka, Geert Vandewalle, voegde nog één sociaal innovatieve functie toe: BlueAssist. Dit is een icoon met een boodschap om een hulpvraag te kunnen stellen aan een medeburger. Daarnaast was het belangrijk dat een coach de smartphones van verschillende gebruikers kon aansturen en dat er berichten konden doorgegeven worden terwijl de gebruikers onderweg waren.  Zo ontstond het idee van “coaching op afstand” en het gebruik van de cloud-technologie.

De principes van Universeel Ontwerp vormden een belangrijke basis bij de verdere ontwikkeling van Cloudina.