Evolutie Cloudina

Vanuit vzw Ithaka was er een goed beeld van wat er nodig was en hoe zo’n hulpmiddel moest functioneren maar was dit ook technisch haalbaar? In januari 2008 kreeg Ithaka subsidies van Telenet Foundation. Wouter Verstraete (student KHBO) werkte in zijn eindwerk aan het project en presenteerde in juni 2009 een eerste labo-model.  Hij kreeg hiervoor de Cera-Award. We kregen zekerheid: Cloudina (oorspronkelijk BlueCall Phone genoemd) was technisch haalbaar door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijkheid van de I-Phone en data-uitwisseling via de 3G-netwerken.  Zijn promotor Johan Calu programmeerde alles opnieuw tot een prototype van Cloudina.

 telenet foundation.jpg     

 KHBO.png   

   Cera Award.png

 

Er kwam interesse vanuit academische hoek.  Prof. Dr. Geert Vanhove, van de vakgroep ortopedagogiek van UGent aanvaardde het peterschap van Cloudina.

Ondertussen was er interesse vanuit de provincie West-Vlaanderen en kreeg vzw Ithaka financiële middelen om iemand gedurende 3 jaar deeltijds vrij te stellen om het project te coördineren. Het prototype werd een eerste keer uitgeprobeerd in verschillende voorzieningen in West-Vlaanderen in het najaar van 2010 en in de voorziening Pameijer in Rotterdam in het voorjaar 2011. De eerste artikels verschenen in kranten en tijdschriften en De Lijn werkte enthousiast mee om het icoon van BlueAssist bekend te maken bij de buschauffeurs.

De evaluaties waren positief en werden beschreven in drie rapporten. Op basis van de eerste gebruikerservaringen werd de software van Cloudina opnieuw herschreven en kwamen de noden van de gebruikers en technische mogelijkheden steeds dichter bij elkaar. 

ATE Skill.jpg

ATE bvba uit Gent werd partner van vzw Ithaka om Cloudina eventueel te verdelen en ook in de toekomst technisch te ondersteunen. ATE bvba was de beste partner voor vzw Ithaka want het heeft niet enkel ervaring met assistieve technologie en een internationaal distributienetwerk maar handelt vanuit een zelfde streven naar maximale autonomie en inclusie.

Flanders Cre.png

Cloudina werd geselecteerd als demonstratieproject binnen Flanders’ Care en Cloudina kon tussen februari 2012 en mei 2013 gedemonstreerd worden bij een 100-tal gebruikers in Vlaanderen. 

 

De Arteveldehogeschool van Gent voerde een onderzoek naar het effect van Cloudina op de kwaliteit van leven en de verkoopbaarheid van Cloudina . In november 2012 beslist ATE om Cloudina op de markt te brengen en de software wordt herschreven voor androïd-toestellen omdat die ondertussen even gebruiksvriendelijk waren geworden én veel goedkoper voor de eindgebruiker. In samenwerking met vzw BlueAssist worden andere functies toegevoegd.  Cloudina wordt een verzameling van héél gebruiksvriendelijke apps die de autonomie en inclusie vergroten.

Ook in Nederland is onder impuls van Vilans en vzw BlueAssist een demonstratieproject gestart met als bedoeling te komen tot een landelijke uitrol van Cloudina.  De leidraad wordt “Cloudina beweegt en verbindt mensen”.

Vilans.png

Vzw BlueAssist en ATE zullen blijven samenwerken om Cloudina voortdurend te verbeteren en uit te breiden met bijkomende functies die de autonomie en inclusie versterken.