Universeel ontwerp

Bruikbaar voor iedereen

Iedereen heeft nood aan een bepaalde structurering op maat ongeacht de aard van de beperking. Daarnaast zijn er veel mensen die ‘hulpvragen’ hebben en het soms moeilijk gecommuniceerd krijgen of moeilijk de complexe informatie die op hen afkomt kunnen verwerken (om welke reden dan ook). Het coachen van ‘op afstand’ kan ook veel ruimer bekeken worden dan enkel in de zorgsector.

Flexibel in gebruik

De software is in principe een ‘lege doos’. Dit wil zeggen dat er een bepaalde eenvoudige structuur uitgetekend is, maar die is heel flexibel en op maat in te vullen. Voor de ene persoon zal dit nodig zijn met zelfgekozen foto’s, picto’s,..., voor de andere persoon kan dit geschreven, of ‘voor te lezen’ tekst zijn. Mensen hoeven zich niet aan te passen aan het systeem. Samen met hun coach kunnen ze zelf kiezen hoe en wanneer ze Cloudina zullen gebruiken.

Eenvoudig en intuïtief gebruik

De moderne technologie van smartphones wordt aangewend om zo eenvoudig mogelijk te kunnen werken. Cloudina beschikt over een eenvoudige interface en een lineaire structuur.

Verstaanbare informatie

De info wordt op maat voor de persoon zelf gecommuniceerd: sommige mensen hebben
bv. nood aan tijdsignalen (om op te staan, om te vertrekken naar het werk,…), een scherm dat oplicht als er iets moet gebeuren, een herkenbaar logo of tekst, …  Alle afbeeldingen beschikbaar op de eigen PC of het internet kunnen gebruikt worden zodat het verstaanbaar is voor de gebruiker.

Marge voor vergissingen

Door de lineaire structuur van de software zullen vergissingen minder voorkomen. Gebeurt dit toch dan is er 1 eenvoudige knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

Beperkte inspanning

De bediening van Cloudina vraagt een beperkte inspanning. Ook voor mensen met een fysieke beperking wordt de inspanning vergemakkelijkt door het touchscreen.  Daarnaast is er ook een ‘coach’ die mee kan kijken om Cloudina op maat in te vullen.

Geschikte afmetingen en gebruiksruimten

Cloudina is praktisch in formaat, handig overal mee te nemen, gemakkelijk om op zak te hebben. De gebruiker is met één toestel, dat niet opvalt in het straatbeeld, zelf eigenaar van zijn agenda, telefoon en fotoboek, maar wat vooral heel belangrijk is, is dat je zelf hulp kunt inschakelen op het moment dat dit nodig is met de BlueAssist-functie.