Voor wie is Cloudina geschikt

Cloudina kan dienen als hulpmiddel voor personen die moeite hebben bij het gebruik van standaard smartphone applicaties. Cloudina werd reeds getest bij verschillende groepen mensen met een verminderde zelfstandigheid:

- Personen met een verstandelijke beperking

- Personen met een autisme spectrum stoornis

- Personen met een niet-aangeboren verstandelijke beperking

- Personen met een beginnend dementieel syndroom